Som nevnt på fredag sist uke vil det bli utført en større jobb for å bedre kvaliteten på vannet fra Gamnes vannverk. Vi vil forsøke å unngå avstenging av vannet og forhåpentligvis vil dette gå bra slik at vi unngår ubeleiligheter for abonnentene i sammenheng med arbeidet.

Dersom vi ser at avstenging likevel er nødvendig, så vil det sendes ut varsel god tid i forkant slik at det er mulig å forberede seg.

Arbeidet vil pågå 1-2 uker og vi ser frem til å gi drikkevannet et solid løft som vi håper blir godt mottatt av beboerne på Gamnes.

Vennlig hilsen oss på teknisk.