Søknaden med samtlige vedlegg finnes her, og ligger ute til offentlig ettersyn i 4 uker. Den finnes også i servicekontoret i rådhuset på Hansnes der alle dokumentene er samlet i en egen perm.

KUNNGJØRINGSANNONSEN 

står også på trykk i avisene Nordlys og iTromsø, samt i Norsk Lysingsblad

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eventuelt på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no, innen 05.01.2021.

For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema her: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

SalMar Farming AS - Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 37297 Larstangen i Karlsøy kommune - Til behandling

Vedlegg 6.1.1 Kvittering saksbehandlingsgebyr Larstangen

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan Larstangen

Vedlegg 2.3 Behovsvurdering KU Larstangen

Vedlegg 6.1.3 Data - flåte

Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan matfisk

Vedlegg 6.1.9 Risikovurderinger fiskevelferd og fiskehelse

Vedlegg 6.1.9 Kvartalsplan lus Q3-20

Vedlegg 6.1.2 Strømrapport 2016 - 2

Vedlegg 6.1.2 Strømrapport 2016 - 1

Vedlegg 6.3.1 Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger Larstangen

Vedlegg 6.2.1 Forundersøkelse SF Larstangen 1119

Vedlegg 6.3.2 Innstilling og vedtak Larstangen dispensasjonssøknad

Vedlegg 6.1.3 Larstangen kartpakke

Vedlegg 6.2.1 B-undersøkelse Larstangen

Vedlegg 6.2.1 C-undersøkelse ASC Larstangen

Vedlegg 6.1.9 IK - Larstangen