For 2023 har kommuenstyret satt ned den alminnelige promillesatsen fra 3 til 2 promille. Det er heller ikke gjennomført kontorjustering av takstene.

 

Har du spørsmål til eiendomsskatten kan du lese mer på vår hjemmeside ved å trykke her, eller sende epost til eiendomsskattekontoret på følgende adresse:rune.stifjell@karlsoy.kommune.no.

 

Du kan se på listene ved å klikke på dem:

 

Skatteliste - offentlig ettersyn_20230301_ næring.pdf

Skatteliste - offentlig ettersyn_20230301_bygning.pdf

Skatteliste - offentlig ettersyn_20230301_verker og bruk.pdf