Ullsfjorden - Moskavuotna

Deler av Ullsfjorden (Moskavuotna) ligger i Karlsøy kommune, og Kartverket har derfor oversendt saken på høring til Karlsøy kommune som samordner høringen og sender samlet høringssvar til Sametinget. Sametinget utarbeider en tilrådning for samiskenavn, som sendes til Kartverket som har vedtaksmyndighet for skrivemåten til naturnavn.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene. Vi vil bemerke at det er kun navnesak for det nordsamiske navnet for Ullsfjorden, Olggosvuotna.

Hele høringsbrevet er tilgjengelig via lenken: 
Oppstart av navnesak - Nordsamiske naturnavn og bruksnavn i Vuovlenjunni-området i Tromsø kommune.pdf

I navnesak nr. 2020/232 løpenummer 1, Ullsfjorden, har navnekonsulentent til Kartverket foreløpig tilrådet Olggosvuotna.

Vi ber om at uttalelser merkes med referanse 2020/813 og sendes til navnesak@karlsoy.kommune.no innen 03.08.2020.