Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 21. februar 2018.

Planen ligger under Planarbeid>vedtatte planer, eller kan lastes ned her.