Organist: Ørjan Andreassen.

Ofring til menighetens arbeid.

Kirkekaffe etter minnegudstjnesten.

Velkommen!