Organist: Ørjan Andreassen.

Ofring til Reinskar kapell

Kirkekaffe etter minnegudstjenesten

Velkommen!