Karlsøy kommune er en øykommune i Troms med omlag 2250 innbyggere, og er nabokommunen til landsdelshovedstaden Tromsø. 
Kommunesenteret Hansnes på Ringvassøya ligger 1 times bilkjøring fra Tromsø. Ringvassøya har fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel under Kvalsundet. 
Kommunen ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Det innebærer bl.a. redusert skatt og avskriving av studielån etter nærmere regler. 

Et levende øyrike!

På øyene i kommunen finnes det ulike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er også kjent for sin unike kyst og skjærgård som gir fantastiske muligheter for båtliv og havfiske. 
Vi har gode barnehager, moderne skoler/oppvekstsenter, svømmehaller, idrettsanlegg og et aktivt kulturliv. 

 

LEDER BEREDSKAP (VARABRANNSJEF)

Karlsøy kommune har ledig 100% fast stilling som leder beredskap for Karlsøy Brann- og Redningstjeneste. Stillingen er tillagt Drift- og Utviklingsetaten.

Brann- og Redningstjenesten er etablert med hovedbrannstasjon på kommunesenteret Hansnes samt 3 bistasjoner/beredskapsdepoter. Totalt er 30 deltidsstillinger tilknyttet tjenesten. Karlsøy kommune har brannvernsamarbeid med Tromsø kommune, med felles brannsjef med Tromsø Brann- og Redning. Forebygging og tilsyn ivaretas under ansvar til Tromsø Brann og Redning.

Stillingen inngår i beredskapsenheten, noe som medfører plikt til bæring av radioterminal og telefon. Kontorsted er Hansnes, og krav til bosted er Hansnes eller umiddelbar nærhet.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av brann- og redningsberedskap iht. gjeldende brannordning for Karlsøy Kommune.
 • Vedlikehold av utstyr og materiell knyttet til beredskap.
 • Faglig ansvar og ledelse av opplæring for egne mannskaper.
 • Ivaretakelse av HMS-krav og løpende oppfølging av egne mannskaper.
 • Organisere bemanning for å sikre operativ beredskap iht. brannordningen i Karlsøy Kommune.
 • Koordinering mot overordnet vakt.

 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på høyskolenivå eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.
 • Kompetanse iht Dimensjoneringsforskriftens §7-8, eller tilfredsstille krav til opptak ved Norges Brannskole for slik utdanning.
 • Erfaring fra lederstilling med personalansvar.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode IKT- ferdigheter og erfaring fra bruk av administrativ og faglig programvare.
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Søkere må kunne fremlegge uttømmende politiattest før ansettelse.
 • Fysisk skikket for stillingen. Legeattest og fysisk test skal godkjennes/bestås innenfor prøvetida.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og forståelse for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Førerkort med utrykningskompetanse kode 160 og klasse C er ønskelig.
 • Pedagogisk utdanning og/eller god erfaring fra undervisning.
 • Erfaring fra kommunalt brannvesen eller andre beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver.
 • Aktuelle søkere som ikke innehar nødvendig kompetanse må påregne å gjennomføre kurs/utdanning etter ansettelse.

 

Forventninger til personlige egenskaper  

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Resultatorientert og evne til strategisk og helthetlig tenkning.
 • Utøve tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre medarbeidere.
 • Sterk operativ forståelse og handlekraft, samt evne til effektiv kommunikasjon med andre nødetater og egne ansatte.
 • Interesse og mulighet for intern og ekstern opplæring innen faget

 

Vi kan tilby:

 • En utfordrende stilling med faglige utviklingsmuligheter.
 • Et ungt og aktivt miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige vilkår mht. lønn og pensjon ihht. gjeldende avtaleverk.
 • Dekning av flytteutgifter og hjelp til å skaffe bolig.

 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.

Henvendelser om stillingen kan rettes til Konstituert etatssjef Drift og utvikling Kristin Syltøy Hølleland, telefon 924 47 992, e-post kristin.holleland@karlsoy.kommune.no.

 

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist: 5. august 2019.