Innhold

  • Formål med skilting og merking – forankring til kommunens ferdselsåreplan.
  • Planleggingsfasen: En plan for friluftslivetsferdselsårer (grovplanlegging og detaljplanlegging)

Hva må ligge til grunn for skilting og merking, lovgrunnlag og retningslinjer samarbeidsparter, økonomi.     

  • Gjennomføringsfasen:

Tilrettelegging av stier - terrenginngrep

Skilting av stier - symboler, gradering, skilttyper, montering, fundamentering
Informasjonstavler – innhold (størrelse, skrift, bilder, kart, tekst, språk, tilgjengelighet)

  • Merking av turruta
  • Registrering av turruta på nett
  • Praktisk del – praktisk arbeid i felt

Påmelding:

Påmelding til torilskoglund@ishavskysten.no

Det serveres litt småmat utover i kurset, så meld fra om allergier ved påmelding.