I forbindelse med kulturminneplanen og kommuneplanens arealdel skal kommunen registrere kulturminner fra nyere tid. Vi har ikke kapasitet til å gjøre dette selv, og sitter på 50.000 kroner som skal deles ut til de som ønsker å bidra i registreringsarbeidet.

Avhengig av antall kulturminner som skal registeres, vil det gis en sum på 100-500 kroner per kulturminne.

Kun lag og foreninger kan motta midlene, og må delta på registreringskurs 7. mai på Rådhuset, kl. 17-19.30. Dere vil her få opplæring i hvordan registrere kulturminnene med utgangspunkt i et fastsatt skjema, og vi skal øve oss ved å gå fysisk ut og registrere et par kulturminner i Hansnesområdet. Kurset gjennomføres i samarbeid med Kulturetaten i Troms fylkeskommune.

Lag og foreninger bes melde sin interesse på e-post til christina.solhaug.joakimsen@karlsoy.kommune.no. Spørsmål kan rettes til samme interesse, ev på telefon 77 74 60 20.

Kommunen tar forbehold om å fordele kulturminnene og midlene slik at det blir jevn fordeling på hver øy.