Søknadsfrist 26. september 2022

Sjømatfondet tildeler stipend/tilskudd til elever på videregående utdanning, studenter osv innenfor maritim og marin sektor.

Fiskere som tar sikkerhetskurs, kystskipperkurs, radiokurs o.l. kan søke om 50% økonomisk støtte. Prosjekter innen blå næring og blått tema kan også søke. 

Fondet skal stimulere til markedsføring av og rekruttering til sjømatnæringene i Karlsøy, vekst og utvikling i Karsløy kommune.

Søknadsfristen er 26. september 2022, søknad med dokumentasjon må også sendes til postmottak@karlsoy.kommune.no

Fondsstyret vil behandle søknadene 18. oktober 2022

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til næring- og samfunnsutvikler Hanne Sofie Roaldsen på epost hsr@karlsoy.kommune.no

Partnerskapsavtalen mellom Karlsøy kommune, Lerøy Aurora AS, SalMar Farming AS, NRS farming AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS inngikk 22.02.2021 en partnerskapsavtale.
Denne avtalen resulterte i opprettelsen av Sjømatfondet Karlsøy hvor de går inn med 2.6 millioner kroner i fondskapital for 2021-2024.