Hallvard (002)
Prisvinner 2020: Hallvard Sandvik

Karlsøy kommunes kulturpris har som formål å berømme en spesiell innsats for kommunens kulturliv og/eller markere kunstnerisk virksomhet av stor betydning. Prisen skal bidra til å sette fokus på kultur og inspirere til kulturell aktivitet.

Prisen deles ut til en person, institusjon eller forening som tilhører og har sitt virke i Karlsøy, og som gjennom mange år har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrep.

Dersom prisen gis til en kunstner med virksomhet av stor betydning, er det nok å være født, oppvokst eller bosatt i Karlsøy.

Personer som gjennom tilsetting i Karlsøy kommune har gjort en fortjenstfull innsats for kulturlivet i kommunen i embeds medfør, kan ikke tildeles prisen.

Hvem som skal få kulturprisen avgjøres av Levekårsutvalget, og prisen vil bli delt ut på kommunestyremøtet i desember.

Foreslå kandidater til Kulturprisen

Alle kan sende inn forslag på kandidater. Forslag og en kort begrunnelse sendes innen 9. november 2021 til postmottak@karlsoy.kommune.no

eller i posten til:

Karlsøy kommune

Rådhusveien 41

9130 Hansnes

 

Tidligere kulturprisvinnere:

2020: Hallvard Sansdvik, Gamnes, Ringvassøy

2019 Årbok for Karlsøy og Helgøy, v/Karlsøy og Helgøy Historielag

2018 Menighetsbladet Vår Soknekirke

2017 Maya Mi Samuelsen, Karlsøya

2016 Hanne Nilsen, Vannareid

2015 Marit Sirevåg, Vannareid

2014 Terje Lockertsen, Hansnes

2013 RIL’s Gresscup

2012 Andreas Nordvåg, Finnkroken

2011 Til Topps i Karlsøy

2010 70º kor

2009 Eirik Bergvik, Hansnes

2008 Harald B. Bull, Grunnfjord og Arild Robertsen, Hessfjord

2007 Bodil Nygård, Stakkvik

2006 Karlsøyfestivalen

2005 Magne Mikkelsen, Dåfjord

2004 Burøysund bygdemuseum

2003 Radio Karlsøy

2002 UL Fremad, Helgøy

2001 Rudolf Albertsen, Vannvåg

2000 Bjørg Abelsen, Hansnes, og Ringvassøy musikkorps

1999 Olaf Hansen, Dåfjord og Bernt Arild Nikolaisen, Vannvåg

1998 Kjellaug Isaksen, Gamnes

1997 Herbjørn Nilsen, Hansnes

1996 Ulf L. Vinje, Kvaløysletta

1995 Edny Nordeng, Hansnes

1994 Karlsøyforeninga i Tromsø

1993 Mari Mette Graff, Vannvåg

1992 Mary Lillebye Sørensen, Stakkvik

1991 Einar og Ruth Solli, Skogsfjordvatn

1990 Håvard Dahl Bratrein, Tromsø

1989 UL Ulabrands teatergruppe, Gamnes