Vi besøker områder på Reinøya hvor det i fjor ble utført botaniske kartlegginger. Det ble utarbeidet skjøtselsplaner, og et lokalt landbruksforetak er nå i gang med restaurering av arealene. Skjøtselsprosjektet er delvis finansiert gjennom offentlige tilskuddsordninger (SMIL, RMP, Tilskudd til trua naturtyper).

Program

 • Oppmøte Hansnes fergekai senest kl. 08.15
 • Avgang til Stakkvika kl. 08.25
 • Vi kjører med bil til Hytteneset, ankomst rundt kl. 09.15. Her ser vi på slåttemarker og semi-naturlig myr. Lokalitetene ligger rett ved veien, og er lett tilgjengelige.
  • Ingvild Lauvland Høie fra Norsk Landbruksrådgiving ønsker velkommen og innleder om kulturlandskapsdager i regi av Norsk Landbruksrådgiving.
  • Laura Bunse fra Karlsøy kommune orienterer om skjøtselsprosjektet og mulighetene for å søke om offentlige tilskudd.
  • Geir Arnesen fra Sállir natur forteller om naturtypene, de botaniske kartleggingene og hvordan arealene kan ivaretas gjennom skjøtsel.
  • Gårdbruker Roy-Helge Olsen forteller om det praktiske skjøtselsarbeidet og planen videre. Om forholdene ligger til rette, vil vi få en liten demonstrasjon av redskaper og skjøtselsarbeidet.
 • Kl. 10.45 kjører vi videre til Nordeidet hvor vi ser på naturbeitemarker.
  • Vi starter i nærheten av bilveien:
   • Her forteller Geir Arnesen om naturtypen, de botaniske kartleggingene og hvordan arealene kan ivaretas gjennom skjøtsel.
   • Roy-Helge Olsen forteller om det praktiske skjøtselsarbeidet og planen videre.
  • Kort lunsjpause utenfor gammelskolen på Nordeidet. 
  • De som ønsker kan bli med på fottur lenger opp i lia, hvor vi får utsikt over store deler av skjøtselsområdet. Her ser vi på et felt hvor Roy-Helge Olsen er i gang med krattrydding. Om forholdene ligger til rette, vil vi få en liten demonstrasjon av redskaper og skjøtselsarbeidet.
 • Vi kjører fra Nordeidet til Stakkvika kl.13.30.
 • Avgang fra Stakkvika kl.14.20.
 • Ankomst Hansnes kl.14.40.

Praktisk informasjon

På grunn av smittevernreglene under korona-pandemien, må transport foregå med egen bil. Fergebilletten for kjøretøy koster 154 kr t/r med Troms billett-appen. Passasjerer reiser gratis. På grunn av begrenset kapasitet på ferga, er det lurt å møte opp på kaia i god tid før avgang.

Alle må ta med egen mat og drikke. Husk godt fottøy og klær etter værforholdene. Gjerne sitteunderlag til lunsjpausen.

Vi holder korona-avstand til hverandre når vi er ute i felt og følger retningslinjene for smittervern :-) Det betyr at du ikke kan delta på arrangementet dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon. 

Påmelding

På grunn av koronapandemien må vi ha oversikt over hvem som er til stede, slik at vi kan bistå ved en evt. senere smitteoppsporing. 

Derfor ber vi om påmelding innen mandag, 10. august  på tlf. 77 74 60 11 eller epost laura.bunse@karlsoy.kommune.no

 

Kulturlandskapsdagen er støttet med bl.a. midler fra Miljødirektoratet.