18. juni gjennomfører kommunen en workshop sammen med kommunestyret for å gi oversikt over alle innspillene, og vedta hvilke formål som skal videre til konsekvensutredninger. Under møtet skal det også gis en kort innføring i hvilke arealformål som kan benyttes, og hvordan.

Innspillene er lagt inn i kommunens kartsystemer kommunekart.com, og er synlige for alle. Når man trykker på kartlag øverst til venstre vil man kunne velge å vise gjeldende arealplan, kystsoneplan og reguleringsplaner. I tillegg er det av administrasjonen utarbeidet to kartlag relatert til innspillene: ett kartlag med oversikt over alle innspillene som er kommet (arealinnspill) og ett kartlag med administrasjonens anbefalinger. Nederst til venstre er det også mulig å velge mellom vanlig kart, grått kart og flyfoto.

For ytterligere informasjon om administrasjonens vurderinger, se saksframlegget til workshopen samt tilhørende vedlegg med liste over innspill og anbefalte formål:

Saksframlegg
Alle innspill
Administrasjonens anbefaling

Alle møtepapirene, som også inkluderer alle konkrete arealinnspill - ligger her. Selve workshopen vil også streames på kommune-TV.