Forslag til trafikksikkerhetsplan 2022 - 2026 godkjennes og sendes på høring til aktuelle sektormyndigheter, utviklingslag, politirådet, ungdomsrådet, eldrerådet, samt til skoler, barnehager og de største bedriftene i kommunen. Planforslaget legges også ut til offentlig ettersyn i 8 uker i sommer i servicekontoret på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.karlsoy.kommune.no

Offentlig ettersyn kunngjøres i avisa Nordlys.

Høringsfrist settes til ca. 20 august.

Egne brev til de nevnte er sendt ut med høringsfrist 27. august 2022.

Planforslaget

Høringsinnspill må være skriftlige, og sendes til Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no innen 27. august 2022.