Karlsøy kommune varsler herved om oppstart av planarbeid for «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2030», jf plan- og bygningsloven § 11-13.

Forslag til planprogram ble i formannskapsmøte 30.05.18 vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet er tilgjengelig i papirformat på Rådhuset og digitalt på hjemmesiden.

Høringsuttalelser på forslag til planprogram må sendes skriftlig til Karlsøy kommune, Rådhuset, 9130 HANSNES, eller postmottak@karlsoy.kommune.no. Frist for uttalelse er 31. august 2018.

Spørsmål om planarbeidet og/eller planprogrammet kan rettes til kommuneplanlegger Christina S. Joakimsen, e-post christina.solhaug.joakimsen@karlsoy.kommune.no.

Forslag til planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.pdf