Prøver av nettvannet viser at vannet er trygt å drikke. Kokepåbudet oppheves.