Siste vannprøve viser at vannet er fritt for bakterier og kan trygt drikkes. Kokepåbudet oppheves.