Karlsøy ettersøksgruppe har ansvar for ettersøk og eventuelt avliving av skadet vilt, både under og utenom jakt. Dette omfatter også ansvaret for offentlig ettersøk under elgjakta og vurdering om dyret kan friskmeldes og når ettersøket skal avsluttes.

Gruppa består av følgende personer:

Steinar Berthelsen, tlf. 90910980
Kåre Nergård, tlf. 95709189
Pål Lium, tlf. 99498579