Vi planlegger veilysrunde i løpet av oktober og vil samle sammen til et møte i uke 39 for å organisere hvordan veilysrunden skal foregå. Følgende tiltak står på planen:

  • Bekkestrand, mørk rode - feilsøking og retting.
  • Burøysund, mørk rode - feilsøking og retting.
  • Grøtnesdalen, hyppig spenningsutfall - feilsøking, kartlegging av tilstand. Tiltak vil bli gjort etter kostnadsvurdering.
  • Nordeidet, del av rode mørk. Fersk rapport fra ARVA viser dårlig EX (kabel) her - feilsøking, kartlegging av tilstand. Tiltak vil bli gjort etter kostnadsvurdering.
  • Øvrige områder består hovedsaklig av punktvise mørke lys og vil bli utbedret som ved vanlig veilysrunde.

Det vil komme en mer detaljert fremdriftsplan når alt er ferdig planlagt i etterkant av møtet.

Vi ønsker dere en god helg, hilsen oss på teknisk.