Formannskapet i perioden 2015 - 2019 har denne sammensettingen

AP:
Eskild Johansen og Elisabeth Johansen
Vara: Bent Gabrielsen og Ann-Olaug Eilertsen
(I perioden desember 2016 til juni 2017 vil Bent Gabrielsen være fast medlem og Villy Mikkelsen være 2. vararepresentant jmf. kommunestyrevedtak 103/16)

SP:
Freddy Mikkelsen
Vara: Gunn Hansen og Svein Harald Tårnes

FRP:
Frank Pettersen og Jostein Richardsen
Vara: Andreas Mortensen og Gudleif Henriksen

FRRR og SV:
Mona Pedersen FRRR og Parabaran Rajalingam SV
Vara: Birger Bendiksen Bull og Asle Cebakk

Formannskapet er også administrasjonsutvalg, med tillegg av 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidstakerorganisasjonene velger selv sine to representanter til utvalget.

Formannskapsmøte

Budsjett og økonomiplan til høring

24. november 2016
Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan i sitt møte 23. november. Resultatet ble en enstemmi...
Formannskapsmøte

Formannskap 23.november

21. november 2016
Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 er nok hovedsaken på formannskapets ...
Formannskapsmøte

Budsjett og økonomiplan med vedlegg

03. november 2016
Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 behandles i formannskapet 23. novemb...
Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 20. oktober

19. oktober 2016
Formannskapet har tunge og viktige saker til behandling:
Formannskapsmøte

Formannskapsmøte i morgen 9.juni

08. juni 2016
Relativt omfattende saksliste, og i tillegg fortsetter det med kommunstyremøte fra kl 15.00
Formannskapsmøte

Formannskapsmøte 17.mars

15. mars 2016
Formannskapet har en lang rekke saker på kartet til førstkommende møte.
Sjarker i Torsvåg

Forslaget til nye kvoteregler er en katastrofe for kysten

12. februar 2016
Formannskapet har gitt et skarpt og klart inspill til høring om økt kvotetak og fylkesbindinger: Kar...
Formannskapsmøte

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan

27. november 2015
Formannskapet behandlet forslag til budsjett og økonomiplan i møte 25.11. Med dette legges formannsk...
Saksliste

Formannskapsmøte 25.nov

24. november 2015
Formannskapet skal i møtet bl.a. behandle budsjett og økonomiplan for 2016-2019.
Helse og sosialsjef Alf Lorentsen

Presentasjon av helse- og omsorgsetaten

11. november 2015
Helse- og omsorgssjef Alf Lorentsen presenterte etatens tjenester for det nye formannskapet i dag. ...