Viktige telefonnumre

Brann: 110

Politi og redningssentral: 112

Varslingtelefon ved viltpåkjørsel: 02800

Ambulanse/AMK: 113

Legevakten har samme nummer i hele landet: Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
Lokalt legevaktnummer er: 776 29 540.

Lokalt legevaktnummer benyttes når man ønsker kontakt med sin lokale legevakt og ikke er i primærområdet eller på reise i utlandet.
116 117 vil sette deg til nærmeste legevakt ikke din lokale, hvis man f.eks er på reise.

Barnevern  nasjonal alarmtelefon: 116111

Barnevern lokal beredskap: 948 83 660

Psykiatrisk kriseteam: 99270284 / 93401835

Vakttelefon Teknisk: 48007915

Ordfører: 98801824