Politikk

På disse sidene kan du finne informasjon om Karlsøy kommunes politiske struktur.
Under de ulike menypunktene vil du kunne finne hvilke politikere som sitter i de ulike råd og utvalg. I tillegg kan du finne kontaktinformasjon til de enkelte kommunestyrerepresentanter. Du vil også kunne finne nyhetsartikler av politisk karakter som naturlig kan knyttes til de ulike utvalg.

Ved siste kommunevalg i 2015 var det ingen partier som fikk reint flertall i kommunestyret. Det betyr at flere partier har gått sammen i koalisjoner og gjennom forhandlinger blitt enige om sammensetting av formannskap og ordfører og varaordfører.

For perioden 2015 - 2019 er det Mona Pedersen fra Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy som er valgt som kommunens Ordfører med Frank Pettersen fra Fremskrittspartiet som varaordfører. 

Les mer ved å trykke på ønsket menypunkt: