1_400x300
Kommunesenteret Hansnes med Reinøya til høyre, Vannøya til venstre, og Arnøya (Skjervøy kommune) i bakgrunnen.

Karlsøy kommune

Kommunen består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer med bosetning. Dette er Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya. På ca 1100 km² landareal lever om lag 2350 innbyggere i hovedsak av fiskeri. Karlsøy er blant verdens viktigste eksportører av saltfisk, med Portugal, Spania og Brasil som primærmarked. Arbeidsplasser finnes også innefor offentlig sektor, jordbruk, havbruk, turisme, salg- og service. 

Kommunesenteret ligger på Hansnes på Ringvassøya. Herfra er det fastlandsforbindelse via Kvalsundtunnelen. Karlsøy kommune grenser til Skjervøy og Lyngen i øst, og Tromsø i sør. I nord og vest grenser kommunen mot havet.

Kommunen har et rikt fugle- og dyreliv med spesielt store havørnkolonier. Øyene har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv. Naturen spenner fra karrig kystlandskap med bratte fjell ytterst i kommunen til skogkledde daler og fiskerike elver og vann lenger inn mot fastlandet. Den storslagne naturen brukes mye, av mange, og aktivitetene spenner fra å fiske ”seimølja” fra robåten, til å gå turer i fjære og fjell. Også toppturer er populære, eller å jakte ryper om høsten, fiske ørret i gode fiskevann og ikke minst plukke bær på gode moltemyrer.     

Karlsøy kommune er et viktig rekreasjonsområde for folk også bosatt i Tromsø, og i helgene er det stor trafikk av tromsøværinger som opplever kvalitetstid i hytter og fritidshus rundt omkring på øyene våre. Disse, og alle andre som ønsker å bruke kommunen vår til positive opplevelser, er hjertelig velkommen hit.

I tillegg inviterer vi mer enn gjerne folk og familier til å bli en del av vår faste bosetning. Det er godt å bo i Karlsøy kommune, langt borte fra storbyens stress og mas, men allikevel så nært at storbylivet kan oppleves i mindre doser.

For mer informasjon om Karlsøy kommune: www.karlsoy.kommune.no eller ta kontakt med kommunen på telefon 77746000 eventuellt e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no