Driftstekniker fra Hansnes har vært med maskin for å høvle den delen av Steinnesveien som består av grusdekke. Beklageligvis kom han bare halvveis før han fikk problemer med maskinen. Dette medfører at i skrivende stund er veien halvveis høvlet og det ligger samlinger av grus ubeleilig til enkelte steder i veibanen. Dette beklager vi, og det er gjort tiltak for å reparere maskinen så raskt som mulig slik at resten av veien kan bli høvlet ferdig. Vi gjør oppmerksom på at de som ferdes langs denne veibiten må kjøre forsiktig på grunn av dette, så satser vi på å ha veien ferdighøvlet så raskt det lar seg gjøre.

Det pågår også grøfterensk for tiden fra Storelva og hele veien utover i Dåfjord vest.