Alle kan komme med innspill til søknaden.  Du kan sende en epost til mailto:postmottak@karlsoy.kommune.no.

Du kan også sende innspillene i posten til: Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.