Det er utarbeidet forslag til følgende fem lokale forskrifter:

Levekårsutvalget har besluttet å legge forslagene ut til offentlig høring. Det betyr at alle kan komme med innspill til forskriftene.

Saken skal til endelig politisk behandling i levekårsutvalg og kommunestyret i september 2024. 

Hit sender du høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til:

postmottak@karlsoy.kommune.no

eller i posten til:

Karlsøy kommune 

Rådhusveien 41

9130 Hansnes

Merk konvolutten: høringsinnspill lokale forskrifter opplæringslov.