Arbeidsoppgaver:

Laboratoriearbeid, herunder ta ulike prøver til analyse, eller videresende prøver. I tillegg vedlikehold og kvalitetssikring. 

Bistå legene i undersøkelser/oppgaver, og ivareta hygieneprosedyrer.

Ivareta ekspedisjonen, service og skrankearbeid. 

Bistå med administrativt arbeid som post, regnskap, bestille materiell, arkivering. 

Andre relevante oppgaver på legekontoret. 

 

Kvalifikasjonskrav:

Helsesekretær/bioingeniør/annen relevant helsefaglig utdanning.

God evne til å kommunisere og samarbeide med andre.

Jobbe selvstendig. 

Fleksibel i forhold til de oppgaver som skal utføres. 

Erfaring fra legekontor, laboratorier og andre relevante arbeidsplasser. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 

Lønn i henhold ti tariff. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til leder for helse- og familieavdelingen Ann-Ellen Johansen telefon 99270284.

Søknad leveres via jobbnorge.no, søknadsfrist 01.04.21.