Forrige plan ble vedtatt i 2018 og vi er nå godt i gang med revidering for å tilpasse prioriteringer til dagens situasjon. Har du tanker om hvordan Karlsøy kan utvikle næringslivet i fremtiden? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Les gjeldende plan her: Strategisk næringsplan

Les revidert plan her: Revidert strategisk næringsplan for Karlsøy kommune (2023-2030).pdf

Ønsker du å komme med innspill?

Send dine innspill på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no innen 6.oktober.