I kjølvannet av koronaepidemien har regjeringen bevilget midler til nye og utvidete sommertilbud for elever i grunnskolen. I den anledning tilbyr Karlsøy kommune et gratis sommeropplegg for barn i kommunen som har lyst til å delta. Målet er å gi flere barn og unge en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Kommunen har laget et innholdsrikt og variert opplegg - sommeraktiviteten har fokus på at barna skal ha det sosialt, at opplegget har høy faglig kvalitet og ikke minst at barna som deltar skal oppleve mestring.

Aktivitetene planlegges i samarbeid med ulike samarbeidsaktører. Barna vil få tilbud om å prøve ut ulike idretter og aktiviteter, fra dans, revy til kreativ teknologi. Erfarne aktivitetsledere skal sørge for en trygg og inkluderende sommerskole for alle deltakerne. De som er påmeldt og har fått bekreftet plass vil motta program pr. e-post. 

Årets sommeraktiviteter i Karlsøy kommune:

  • Juni, uke 25 - Chill sommer i Karlsøy
  • Juni, uke 26 - Chill sommer i Karlsøy
  • August, uke 31 - Chill sommer i Karlsøy
  • August, uke 32 - Friluftsskolen (arrangeres i regi av Ishavskysten friluftsråd) - se egen info nederst
  • August, uke 33 - Chill sommer i Karlsøy

Tidspunkt og oppmøtested for sommerskolens opplegg "Chill sommer i Karlsøy":
Basen for sommerskolen blir på Hansnes skole
Klokkeslett: Kl. 09.00-15.00
(hver dag møter deltakerne opp på Hansnes skole kl. 09.00, og det er også der de må hentes etter endt utflukt)

Transport til sommerskolen
Transport til sommerskolen må foresatte ordne med selv, vi oppfordrer flere foreldre går sammen om å bytte på kjøring til og fra.

En aktivitør tar ferga fra Vannøya til Hansnes sammen med barna som er påmeldt.

SKOLEREVY:
I år satser vi på å få til å lage revy med ungdomsskoleelevene og de motiverte fra mellomtrinnet. Det vil bli leid inn en hovedinstruktør som har lang erfaring med revy på skoler. 

SKATE OG KLATREAKTIVITET:
Njål Kvendseth fra Karlsøy kommune er tilbake og jobber nå som vikar på Hansnes skole. Njål brenner for skating, friluft og klatring, og vil ha ansvar for den aktivitetsgruppen som vil lære mer om dette. Det jobbes også med å etablere skate og klatreforening i Karlsøy kommune. 

UNGDOMSKLUBBEN CREDO:
Musikk, dans og drama
Kultur, kreativ kultur og mye annet
Digitale talenter-smart kyst
Etablering av Karlsøys digitale ungdomsklubb

FRILUFTSSKOLE, 11.-13. AUGUST
I uke 32, Friluftsskolen i regi av Ishavskysten friluftsråd, 1.-7 trinn og vi oppfordrer dere foreldre til å melde barna med på denne, slik at den blir gjennomført. 
Påmelding: Påmeldingsskjema sendes astrid.arnesen@karlsoy.kommune.no
Påmeldingsfrist: 18. juni 2021
Mer info og påmelding finner du her; https://www.ishavskysten.no/friluftsskoler.382331.no.html

Har du spørsmål om sommeraktiviteten kan du sende epost til: hsr@karlsoy.kommune.no

Følg oss gjerne på Facebook-gruppen "Chill sommer i Karlsøy"  https://www.facebook.com/groups/111085794381307

Hanne Sofie Roaldsen 
Næring- og samfunnsutvikler 
hsr@karlsoy.kommune.no