Oversikt fra SSB viser at folketall pr. 1. oktober 2018 i Karlsøy er 2265. Dette er en økning med 2 personer i løpet av 2018.

Tallene viser at vi hittil i år har hatt en netto innflytting hittil i år på 8 personer. Det er født 12 personer og 18 personer har dødd.

Dette gir en netto økning på 2 personer totalt.

"Det er gledelig at folketall i Karlsøy hittil i 2018 har økt. Riktignok bare med 2 personer, men sett i forhold til tidligere perioder med nedgang så er utviklingen positiv." Sier konstituert rådmann, Alf Lorentsen