Karlsøy kommune inviterer til åpent folkemøte 27. mars i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Vi vil redegjøre for prosess og fremdrift, samt ta i mot innspill og kjøre diskusjon. Innbygger og lokale lag og foreninger er invitert.

Sentrale tema er:

  • Bolig og fritid
  • Næring og industri
  • Idrett og friluftsliv

Hvor: Grendehuset ved Skogsfjordvatn
Når: 27. mars, 18.00.-20.30

Det vil bli enkel servering. Vel møtt!