Formålet med planen er å utbedre infrastruktur for samferdsel, samt regulere for bolig og offentlig tjenesteyting innenfor planområdet.

Hovedintensjon i planen er å oppgradere eksisterende bru over Vannvågelva med hensyn til myke trafikanter, samt tilrettelegge for fortetting i de eksisterende boligområdene.

 

Folkemøtet vil finne sted på Bygdehuset Vågheim mandag 01.04.2019, kl. 18:00.

 

På møtet vil planens omfang, formål og fremdriftsplan bli presentert, i tillegg til at det vil være muligheter for innspill og medvirkning i planprosessen.
 

Spørsmål angående folkemøtet og planprosessen rettes til:

Sweco Norge AS v/Milan Dunđerović på tlf.: 986 63 381

eller e-post: milan.dunderovic@sweco.no