Pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 21.06. – 22.08.21 i følgende tjenester:

  • Sykehjem
  • Hjemmesykepleien Ringvassøya og Vannøy
  • Hjemmehjelpstjenesten Ringvassøya og Vannøy
  • Bosentret Vannvåg
  • PU-tjenesten
  • Renhold
  • Vaskeri

Ved utvelgelse vil vi legge vekt på relevant utdanning og praksis, samt egnethet. Det er viktig at du i søknaden oppgir hvilken periode du kan jobbe. Søkere som kan jobbe hele perioden vil bli foretrukket. Turnusarbeid.

Lønn i henhold til gjeldende regelverk. Sykepleierstudenter vil tilbys lønn over tariff.

Henvendelser om stillingene kan rettes til:

Virksomhetsleder Karlsøy sykehjem Marit Sørensen tlf. 90899279, avdelingsleder åpen omsorg Ranveig Rafaelsen tlf. 77746077, avdelingsleder åpen omsorg Vannøy Gunn-Heidi Robertsen tlf. 77746092, eller avdelingsleder PU Liv Skogvold tlf. 99644545

Opplæring vil bli gitt. Både jenter og gutter oppfordres til å søke.

Søknader sendes til: postmottak@karlsoy.kommune.no eller Karlsøy kommune, personalkontoret, 9130 Hansnes.
 

SØKNADSFRIST: forløpende - alle søknader vurderes underveis.