Bryggetunet er et nytt og moderne bofelleskap, som gir heldøgnstilbud til voksne mennesker med diagnoser innenfor utviklingshemming. Fagleder stillingen vil bli benyttet slik: 70 prosent i miljøet og 30 prosent av stillingen vil bestå av administrasjon og ledelse. Vi har tredelt turnus med arbeid hver 3 helg. Begge stillingene inngår i turnus. 

Kvalifikasjoner

 • Vernepleiere eller sykepleier
 • Erfaring med arbeid med utviklingshemmede
 • Kunnskap om kap 9 i helse og omsorgstjensteloven
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Erfaring som fagleder eller tilsvarende stillinger (Gjelder faglederstillingen)
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest av nyere dato før tiltredelse jfr. Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4, første ledd

Personlige egenskaper

 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Tar initiativ, bidrar til utvikling og er engasjert
 • Håndterer uforutsigbarhet og hyppige endringer
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer
 • Utviklende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Rekrutteringsstipend

Søknadsfrist 28.04.21. Spørsmål til stillingene kan rettes til avdelingsleder Liv Skogvold, telefon 99644545.