Ordinær sats for eiendomsskatt for 2019 er satt til 6 promille for boliger og hytter og 7 promille for andre eiendommer. Det er i 2019 gjennomført kontorjustering med 10 % for alle eiendommer.

Eiendomsskatt faktureres kvartalsvis, og faktura for 1.termin vil bli sendt ut sammen med øvrige kommunale avgifter i begynnelsen av mars.

Dersom du skulle ha innspill til eiendomsskattelisten kan disse sendes til Eiendomsskattekontoret

Klikk her for fullstendig skatteliste