Drivepliktprosjektet og Karlsøy kommune inviterer til informasjonsmøte om rettigheter og plikter som følger med det å være grunneier av en landbrukseiendom. 

Liv-Edel Berg (Fylkesmannen i Troms og Finnmark) og Oddny Asbøl (Troms landbruksfaglige senter) vil orientere om driveplikten og betydningen av jordvern. 

Birger Bull (Troms Bonde- og Småbrukarlag) vil snakke om hvor viktig tilgangen til areal og gode jordleieavtaler er for landbruksnæringa, mens Laura Bunse (Karlsøy kommune) vil informere om hvordan kommunen vil følge opp driveplikten. 

På grunn av servering ber vi om påmelding innen 2. mars til 

laura.bunse@karlsoy.kommune.no, tlf. 94484107