Et bestandsplanområde er to eller flere vald som samarbeider om å utarbeide bestandsplan for elg. Bestandsplanområdet må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen kan øke dette kravet, men ikke senke det.

En bestandsplan medfører en rekke fordeler for jaktrettshaverne: 

  • De enkelte valdene beholder sine grunnleggende rettigheter som vald, og får tildelt fellingskvote av kommunen, tilsvarende valdets tellende areal.
  • Jaktrettshaverne får større mulighet til å bidra til den lokale elgforvaltningen.
  • Jaktrettshaverne får anledning til å utøve jakta mer fleksibel og effektiv ved å styre jakttrykket til ønskelige deler av bestandsplanområdet (bestemte vald) gjennom vedtekter eller skriftlige fellesjaktavtaler (jaktretten ligger alltid hos grunneier, og grunneier må gi samtykke). 
  • Kommunen kan også gi jaktrettshaverne anledning til å overføre en mindre del av en ubenyttet kvote fra ett år til et annet. Tilsvarende kan en «overbeskatning» godtas ett år, med tilsvarende fratrekk i påfølgende års kvote. I motsetning til jakt innenfor et vald, hvor feilskyting i forhold til tildelt kvote medfører politianmeldelse, håndteres uttaket innenfor et bestandsplanområde mye mer fleksibelt.

Søknad om godkjenning av bestandsplanområde sendes kommunen innen 1. mai. Eget søknadsskjema skal benyttes. 

For informasjon om krav til bestandsplanområder og søknadsprosessen se Hjorteviltforskriften og denne veilederen