Alle søknader om motorferdsel i utmark behandles i vilt- og innlandsfiskenemnda. Søknader må være mottatt på Rådhuset senest 4 uker før møte i vilt- og innlandsfiskenemnda.

I 2019 har nemnda møte på følgende tidspunkt (datoer oppdateres fortløpende):

  • Slutten av januar (søknader må være mottatt senest 2. januar)
  • Begynnelsen av juni (søknader må være mottatt senest 6. mai)
  • Begynnelsen av september (søknader må være mottatt senest 5. august)
  • November (søknader må være mottatt senest 7. oktober)