Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan International gjør. Barneekteskap handler oftest om fattigdom, tradisjoner og manglende kunnskap, men det er en skadelig praksis som må bekjempes. Barn skal få være barn, og jenter skal ha like muligheter som gutter. Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning.

Her i Karlsøy er vi også engasjert i årets TV-aksjonen, og kommunestyret har utpekt følgende til vår komite:

  • Mona Benjaminsen
  • Ann-Olaug Eilertsen
  • Asle Cebakk
  • Trine Henriksen
  • Astrid Hudø
  • Annie Aune

Vi håper på å finne bøssebærere på alle øyene og alle rodene, noe vi er i full gang med. I tillegg har vi henvendt oss til frivillige lag og foreninger med forespørsel om arrangementer og sosiale happeninger til inntekt for TV- aksjonen. Næringslivsstafetten har tidligere år engasjert mange, og våre private bedrifter har vært viktige støttespillere for TV-aksjonen. Skolene i Karlsøy har også hatt jobbet med de årlige innholdene for aksjonene, og hatt arrangementer til inntekt for saken. Vi håper på stort og bredt engasjement også i år.

Bli med! Her kan du lese mer om TV-aksjonen og melde deg som bøssebærer: https://blimed.no

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MER OM PLAN INTERNATIONAL OG TV-AKSJONEN 2021:

  • Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for barns rettigheter. I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter. Plan driver langsiktig utviklingsarbeid i mer enn 50 land og samler inn penger i mer enn 20 land. Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden. Der barn ikke har det bra, har jenter det verst. Derfor setter Plan jenter først.
     
  • TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Hvert år jobber 7.000 fantastiske frivillige landet over med organiseringen av TV-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærere skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer én søndag i oktober

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -