Organist: Ørjan Andreassen

Under gudstjenesten legges det opp til kollekt, for de som ønsker å gi et bidrag til Ringvassøy kirkeforening. Etter gudstjenesten holdes det avskjedsfest for Bjørn Lian.