Arkitektene bak møteplassen
Fra venstre:  arkitekt Elin Delmar, arktitekt Alexander Rundlöf, leder i Karlsøy brettklubb Andrè Hagen Sæbø og kommunedirektør Leif Hovden. Foto: Joan Roa/ NODA

Arkitektene Elin Delmar fra Norconsult, og Alexander Rundlöf fra Asplan Viak beskriver møteplassen slik: "Et lekent aktivitetsområde på oppsiden, og et mer rolig parkområde mot sjøen. Disse skilles med den eksisterende stien. Både sommer- og vinter-aktiviteter er med. Skating i midnattssola, kan bli til snøballkrig i mørketida." 

I samarbeid med Karlsøy brettklubb er det satt opp skaterampe i øverste del av parken. Leder i klubben André Hagen håper de voksne kjenner sin besøkelsestid og bruker møteplassen. - Dette er bare starten på hva dette stedet kan bli, avslutter Hagen. 

Treårig prosjekt

Inkluderende arktiske møteplasser er et prosjekt som går over tre år. I år var Karlsøy kommune valgt ut. Prosjektet har vart siden januar hvor mange faser har vært gjennomgått. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode rom/møteplasser for de som bor her, og for besøkende. Dette vil sørge for at samfunnsutviklingen i landsdelen er fremoverlent og sosialt bærekraftig.

Foto: Joan Roa/ NODA

Mye velvilje i prosjektet

Daglig leder i NODA ( Nordnorsk Design- og arkitektursenter) Kjersti Monsen kunne fortelle om mye velvilje i prosjektet. 

Foto: Joan Roa/ NODA

Hun ønsket å takke aktørene i prosjektet, blant annet Karlsøy kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Byggmester Tony H. Jensen. Hun forteller videre at møteplassen skal fullføres helt til sommeren når asfalten blir synlig. Da er nemlig barna i kommunen velkommen til å male dekket i fine farger.

Etterspurt møteplass

Møteplassen blir et sted å møtes både sommer og vinter da plassen er lyssatt i den mørke, kalde delen av året, mens på sommeren får stedet farge av fargene på asfalten. 

Ordfører Mona Benjaminsen åpnet møteplassen sammen med publikum, og de fikk en forsmak på lyssettingen som skal lyse opp området. Hun sier at en møteplass har vært etterspurt. - Dette er en fin plass som kan brukes til veldig mye. Hun ønsket avslutningsvis å takke alle som har vært involvert i prosjektet. 

 

 Tusenårsplassen. Foto: Joan Roa/ NODA

 

Både to- og firbeinte tok turen. Foto: Joan Roa/ NODA

 

 6574760

Om NODA

NODA er en medlemsforening som jobber med å formidle viktigheten av design og arkitektur. Dette gjør de gjennom en rekke aktiviteter som videreutviklingskurs, konferanser, seminarer, med mer. Medlemmene i NODA består av design- og arkitekturbedrifter i Nord-Norge, samt andre støttemedlemmer.

 

De skal fremme kunnskap og kompetanse om inkluderende byrom i Arktis. I år er prosjektet kommet til Hansnes og Karlsøy kommune.  Prosjektet Inkluderende Arktiske Møteplasser, har fokus på å skape nye sosiale møteplasser i et arktisk miljø. 

 

Hva har vært gjort i prosjektet?

Planleggingsfase, Januar- April:


- Kartlegging av foreninger, næringsliv, og eksisterende møteplasser.
- Valg av prosjektkoordinator i Karlsøy kommune.
- Koble på studenter ved Samfunnsplanlegging (UiT)
- Invitere til informasjonsmøte


Formidlingsfase, April-Mai:


- Lage en modell av det utvalgte byrommet for bruk i medvirkning.
- Ulike workshops med innbyggere, næringsdrivende og besøkende.
- Innspill fra kommunens innbyggere via sosiale medier.

Presentasjon av prosjektet, Juni:


- Fysisk utstilling som viser innspill fra innbyggere. De sammenfattede innspillene illustreres av en grafisk designer.
 

Utviklingsfase, Juni-Juli:


- Workshop med en gruppe arkitekter med mål om å komme fram til et konkret forslag for det utvalgte området.
- AR (augmented reality) modell av forslaget stilles ut på Tusenårsstedet.

Kompetansehevingsfase, August-Oktober:


- Kronikkserie i regional avis med ulike aktører i byen som direkte eller indirekte jobber med arktiske byrom.
- Halvdags seminar med mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske uterom/møteplasser.

 

Konkrete tiltak, August-Desember:


- Tiltaket bygges i det utvalgte området.
 

Avduking av prosjektet og brukerundersøkelsesfase, Desember:


- Vi inviterer til Byromsfest!