Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i samarbeid med Mattilsynets avdeling Troms og Svalbard og Nord-Troms jordskifterett, laget et informasjonsskriv om gjerder i utmark. Brevet er ment til grunneiere i Troms og gir informasjon om gjerder i utmark i sammenheng med dyrevelferd, folkehelse, regler for oppsetting og vedlikehold, kostnader, jordskifte og tilskudd

Brevet kan lastes ned her.