Karlsøy kommune lyser med dette ut tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Vi har i år kr 120.000 til fordeling. Søknadsfrist er 15. oktober 2018. Søknad sendes til Karlsøy kommune, 9130 Hansnes eller på epost til postmottak@karlsoy.kommune.no

Informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål om ordningen og søknadsprosessen. Vi kan se på forslag til miljøtiltak på din landbrukseiendom eller i et verdifullt kulturlandskap i ditt nærområde.