Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av gressklipping og maling utendørs, men annet forefallende arbeid kan også bli aktuelt.

Det er ønskelig at noen av søkerne har bilsertifikat.

 

Både gutter og jenter oppfordres til å søke!

 

Henvendelser om stillingene kan rettes til avdelingsleder ved drift:

Kristin Syltøy Hølleland, tlf: 77 74 60 38.

 

Søknad sendes til: postmottak@karlsoy.kommune.no eller Karlsøy kommune, Personalkontoret, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes.