Bli med på næringsseminar 13 oktober!

Karlsøy kommune i samarbeid med Karlsøy næringsforening ønsker velkommen til vårt seminar som vi har kalt «Leverandørutvikling i sjømatnæringen».

Bildet er lånt med tillatelse fra Kyst og Fjord

Bildet er lånt med tillatelse fra Kyst og Fjord

De største næringsaktørene i Karlsøy er innen sjømatnæringen, og ved siden av kommunen er dette de største arbeidsgiverne. Det er naturlig å se mot sjømatnæringen når vi ønsker å ha fokus på næringsutvikling, bedriftsetableringer og flere arbeidsplasser i kommunen.
Når vi møtes 13 oktober ønsker vi å ha fokus på hvordan vi kan øke ringvirkningene lokalt i samarbeid med næringene, og hvordan leverandørene lokalt kan bli kompetente og foretrukne leverandører til sjømatnæringen i egen kommune, og kanskje til nabokommuner også.
Det er i utgangspunktet det eksisterende næringslivet vi ønsker å ha størst fokus på, da vi tenker det er enklest å få til vekst der hvor det allerede er etablerte bedrifter som har noe kompetanse, kunder og kapital, samt kjennskap til det lokale markedet.
Slik kan vi klare å få bedriftene til å øke antall ansatte i hver bedrift, og på den måten skape de ønskede ringvirkningene i kommunen.
Nyetableringer er et ønske, og er også ressurskrevende å få til. Dette vil bli anledning til å debattere i gruppene etter presentasjonene.

Vi har gjort avtale med følgende bedrifter for en kort presentasjon av sin bedrift:
Karlsøybruket AS, Torsvågbruket AS, Saltimport AS, Reinøy sjømat AS, Lerøy Aurora AS, NOFI AS, Løksfjord AS og Kystfiskarlaget.
Vi ønsker da en kort presentasjon av bedriften slik den er i dag, og eventuelle planer/visjoner/muligheter dere ser i tiden fremover (2016 – 2026). 

I tillegg inviterer vi inn andre næringsaktører fra kommunen til å delta.

Etter presentasjonene skal vi lage grupper som skal jobbe videre med noen spørsmål. Her skal vi naturligvis ha fokus på det som allerede fungerer bra i dag, og hva som kan gjøres mer av for å få vekst innen det lokale næringsliv.
Hvilket mulighetsrom har vi fremover, og hva må de forskjellige aktørene bidra med?
Gruppearbeidet skal presenteres, og her skal vi velge ut 5 – 10 punkter som det skal jobbes videre med. Vi skal også i møtet beslutte hvem som er ansvarlig for gjennomføring/oppfølging.
Det vi ønsker er en styringsgruppe bestående av personer fra næringslivet og kommunen.

Dette seminaret skal også være en del av den strategiske næringsplanen, som viser hva vi skal jobbe med de nærmeste årene.

Ta kontakt med næringskonsulent Laila B. Johansen (tlf 97963743) hvis du vil være med.

Tips en venn Skriv ut