Kommunestyret+ute+1_400x300

Ordførerkandidater er Freddy Mikkelsen (Sp) fra Vannøya, Laila B. Johansen (Ap) fra Ringvassøya, Svein-Egil Haugen (SV) fra Karlsøya, Jan Richardsen (H) fra Ringvssøya, Frank-Harry Pettersen (Frp) fra Vannøya, Gunn Hansen (Kp) fra Vannøya, og Hanny Ditlefsen (Felleslista) fra Reinøya.

Det skal velges ordfører, kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og en mengde andre utvalg av forskjellig karakter.

Den kommende 4-års perioden vil by på gleder og utfordringer.

Vi vet at kommuneøkonomien er dårlig og at fraflyttingen øker. Vi vet at det bygges en stor vindmøllepark ute på Fakken og at Langsundforbindelsen blir påbegynt i 2012. Innfartsvegen til Karlsøy kommune er i dårlig forfatning. Grusvegene på Reinøya og til Grunnfjord skriker etter asfalt. Det er store mengder fisk i havet. Fiskeindustribedrifter sysler med planer om nybygg. Det er interessante gullforekomster på Vannøya, og kanskje på Ringvassøya. Havna i Vannvåg skal bygges ut og Stakkvik venter fortsatt på sin havn. Det skal endelig selges stein fra Kvalshausen og fjellsiden i Vannvåg skal sikres mot ras. Arealplan er under utarbeidelse. Det søkes om lån og tilskudd til stort og smått.

Lengre frem i tid vil man muligens måtte forholde seg til både utvidelse av vindkraftparken, og en gedigent havmøllepark utenfor Vannøya. Det skal jobbes for en Vannøy/Karlsøyforbindelsen, og en fergeforbindelse videre nordover mot Skjervøy kan bli en realitet.

Tiden frem mot høsten vil bli preget av valgkamp. Om ikke lenge får velgerne tilsendt 7 forskjellige valgprogram som forteller alt om hvorfor akkurat deres kandidater og politikk er til det beste for Karlsøysamfunnet. Fargene er rødt, blått og grønt, eller en kombinasjon av disse. Etter 12. september vet vi mer om styrkeforholdet, og når teori etter hvert skal settes i praksis koker vel det hele egentlig ned til å finne gode felles løsninger for et levende øyrike.

Det Norske Arbeiderparti

  NUM
  KJ
  KANDIDATNAVN
  ADRESSE
  FØDT
  YRKE
  01
  K
  Johansen, Laila Helene B
  Nedre Kardemomme 9
  1957
  Næringskonsulent
  02
  K
  Johansen, Elisabeth J H A
 Nordeidet
  1963
  Gårdbruker
  03
  M
  Gabrielsen, Bent Georg
  Lanesøyra
  1972
  Fisker
  04
  M
  Johansen, Odd Harald
  Slettmobakken 24
  1982
  Student
  05
  K
  Myrseth, Linda Alette
  Vannavalen
  1952
  Assistent
  06
  M
  Mikkelsen, Villy Ferdinand
  Vannareid
  1947
  Skipper
  07
  K
  Sørensen, Mona Karin
  Krøkebærsletta
  1964
  B og ungdomsar
  08
  M
  Johnsen, Alf Jermund
  Slettmobakken 19
  1952
  Dataingeniør
  09
  K
  Kongsli, Helene Olufine
  Grunnfjord
  1958
  Omsorgsarbeider
  10
  M
  Løvvold, Bjørnar
  Vannareid
  1953
  Driftsleder
  11
  K
  Johansen, Ann Ellen
  Nedre Kardemomme 13
  1969
  Sykehjemsstyrer
  12
  M
  Ottesen, Tom-Arild
  Krøkebærsletta
  1971
  Teknisk inspektør
  13
  K
  Rostad, Ingrid
 
  1961
  Alternativ terapeut
  14
  M
  Nilsson, Michael
  Vannvåg
  1970
  Lastebilsjåfør
  15
  M
  Hansen, Knut Werner
  Nord-Vannvåg
  1951
  Fisker
  16
  K
  Larsen, Irene Torveig
  Rebbenes
  1955
  Husmor
  17
  K
  Steffensen, Lill-Kristin
  Lanes
  1967
  Helsefagarbeider
  18
  K
  Olsen, Tove Heimstad
  Hessfjord
  1956
  Fagarbeider
  19
  M
  Sørensen, Roger
  Gamnes
  1961
  Snekker

 
Sosialistisk Venstreparti 

  NUM
  KJ
  KANDIDATNAVN
  ADRESSE
  FØDT
  YRKE
  01
  M
  Haugen, Svein Egil
  Karlsøy
  1951
  Småbruker
  02
  K
  Løvvold, Ina Benedicte
  Vannareid
  1987
  Student
  03
  M
  Olsen, Jan
  Torsvåg
  1971
  Fisker
  04
  K
  Sørensen, Marit Tone
  Hessfjord
  1958
  Sykepleier
  05
  K
  Paulsen, Berit Margrethe
 
  1955
  Kunstner
  06
  M
  Hansen, Kent-Are
 
  1983
  Fisker
  07
  K
  Skogvold, Liv Harriet
  Hansnes
  1961
  Sykepleier
  08
  M
  Olsen, Hilmar Nils Johan
  Vannareid
  1945
  Pensjonist

  
Senterpartiet
 
NUM
  KJ
  KANDIDATNAVN
  ADRESSE
  FØDT
  YRKE
  01
  M
  Mikkelsen, Freddy Gunnar
 
  1961
  Næringsdrivende
  02
  K
  Larsen, Hanne
  Nordeidet
  1974
  Lærer
  03
  K
  Solli, Trine
  Skogsfjordvatn
  1968
  Gårdbruker
  04
  K
  Paulsen, Connie Jeanette
  Vannahamre
  1986
  Servicenæring
  05
  M
  Jensen, Glen Emil
  Hessfjord
  1966
  Energimontør
  06
  M
  Lilleby, Jostein
  Stakkvik
  1952
  Gårdbruker
  07
  K
  Fagerness, Bjørg Paula E
  Vannahamre
  1953
  Gårdbruker
  08
  M
  Tårnes, Svein Harald
  Vannareid
  1951
  Fisker
  09
  M
  Sørensen, Freddy
  Hessfjord
  1955
  Konsulent
  10
  K
  Kristensen, Marita-Helen
  Nordeidet
  1986
  Landbruk/butikk
  11
  M
  Karlsen, Steinar
  Karlsøy
  1942
  Pensjonist
  12
  M
  Hansen, Edgar Leonhard
  Vannvåg
  1964
  Fisker
  13
  K
  Sirevåg, Marit
  Vannareid
  1954
  Lærer
  14
  M
  Pettersen, Svein Olav
  Nordeidet
  1967
  Lærer
  15
  M
  Karlsen, Knut Ole
  Vannareid
  1959
  Fisker
  16
  M
  Sørensen, Andreas
  Hessfjord
  1985
  Vek
 
Høyre
 
  NUM
  KJ
  KANDIDATNAVN
  ADRESSE
  FØDT
  YRKE
  01
  M
  Richardsen, Jan
  Lauvslett
  1945
 
  02
  M
  Robertsen, Inge
  Vei 1004 15
  1950
 
  03
  K
  Krogh, Anne Maj
  Gamnes
  1957
 
  04
  M
  Evensen, Bjørn Håvard
  Revegårdsvegen 7
  1966
 
  05
  M
  Mikkelsen, Magne Parelius
  Dåfjord
  1946
 
  06
  M
  Nystrand, Jørn
  Dåfjord
  1968
 
  07
  M
  Fredriksen, Jim Mikael
  Hessfjord
  1973
 
  08
  M
  Tesdal, Per Eidem
  Finnkroken
  1960
 
  09
  M
  Hoel, Håkon
  Slettmobakken 23
  1966
 
  
Fremskrittspartiet
 
  NUM
  KJ
  KANDIDATNAVN
  ADRESSE
  FØDT
  YRKE
  01
  M
  Pettersen, Frank Harry
  Vannvåg
  1955
 
  02
  M
  Richardsen, Jostein
  Hessfjord
  1947
 
  03
  M
  Kristoffersen, Tom-Einar
 
  1973
 
  04
  M
  Lian, Bjørn
  Kardemommebakken 8
  1954
 
  05
  K
  Åsan, Lisbeth Astrid
  Kardemommebakken 8
  1951
 
  06
  M
  Olsen, Jan Arne
  Åbornes
  1955
 
  07
  M
  Mortensen, Andreas Magnar
  Vannvåg
  1949
 
  08
  K
  Richardsen, Eirin Violetta
  Hessfjord
  1948
 
  09
  M
  Pettersen, Per Åsmund
  Vannavalen
  1952
 
  10
  M
  Eira, Lars Johan Johansen
  Kvalvågen
  1945
 
  11
  K
  Solli, Ann Vigdis
  Skogsfjordvatn
  1950
 
  12
  M
  Hilmarsen, Stein Inge
  Lanes
  1964
 
  13
  M
  Bogen, Per Erik
  Vannvåg
  1970
 
  14
  M
  Isaksen, John Halvar
  Skogsfjord
  1962
 
  15
  M
  Mortensen, Arnulf Nils A
  Vannvåg
  1946
 
  16
  M
  Solli, Tormod
  Skogsfjordvatn
  1
 
 
 Kystpartiet
 
  NUM
  KJ
  KANDIDATNAVN
  ADRESSE
  FØDT
  YRKE
  01
  K
  Hansen, Gunn Johanne
  Vannahamre
  1964
  Sosionom
  02
  M
  Fjellstad, Egil Levin
 
  1945
  Selvstendig
  03
  K
  Eliassen, Tove Lena
  Dåfjord
  1964
  Førskolelærer
  04
  M
  Gabrielsen, Kim Andre
  Vannvåg
  1975
  Fisker
  05
  M
  Lundberg, Bjarne Jr
  Hessfjord
  1948
  Fisker
  06
  M
  Tøllefsen, Thor Egil
  Vannavalen
  1937
  Pensjonist
  07
  K
  Christiansen, Magnhild
  Bekkestrand
  1972
  Sykepleier
  08
  M
  Mathisen, Jarle Rune
  Grunnfjord
  1963
  Sosialkurator
  09
  K
  Tøllefsen, Maria G
  Kristoffervalen
  1982
  Sykepleier
  10
  M
  Kristiansen, Freddy
  Burøysund
  1966
  Selvstendig
  11
  M
  With, Ragnar Hilmar Jan
  Dåfjord
  1945
  Pensjonist
  12
  K
  Robertsen, Gunnhild Irene
  Dåfjord
  1986
  Helseassistent
  13
  M
  Solheim, Magne Emil
  Burøysund
  1959
  Fisker
  14
  M
  Lilleby, Bjørnar
  Bjørnstad
  1951
  Fisker
  15
  M
  Mathisen, Michael Ernst
  Grunnfjord
  1990
  Bilmekaniker
  16
  M
  Heggesand, Dan Stian
  Kristoffervalen
  1975
  Matros
  17
  K
  Thomassen, Trine Maria
 
  1974
  Sykepleier
 
 Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy

  NUM
  KJ
  KANDIDATNAVN
  ADRESSE
  FØDT
  YRKE
  01
  K
  Ditlefsen, Hanny Torgunn
  Stakkvik
  1953
 
  02
  M
  Bull, Birger Håkon B
  Grunnfjord
  1983
 
  03
  M
  Cebakk, Asle
  Øvre Kardemomme 8
  1951
 
  04
  K
  Klemetsen, Kjellaug Irene
 
  1950
 
  05
  K
  Pedersen, Mona
  Futnes
  1967
 
  06
  M
  Johansen, Arild Otto
  Hessfjord
  1948
 
  07
  K
  Sørensen, Linda Mari Solli
  Skogsfjordvatn
  1973
 
  08
  M
  Jensen, Tony Henriksen
  Dåfjord
  1986
 
  09
  M
  Ditlefsen, Leif-Wiggo
 
  1972
 
  10
  M
  Paulsen, Ednar
  Rebbenes
  1967
 
  11
  K
  Lind, Grete
  Stakkvik
  1945
 
  12
  M
  Bull, Kay Morten Bendiksen
  Grunnfjord
  1977
 
  13
  M
  Bull, Bjørnar Erik B
  Grunnfjord
  1956