Hersøya 3_400x300
Slik var utgangspunktet.......
En gang, midt på 90-tallet, fikk kreative medlemmer i Karlsøy- Jeger og Fiskerforening en ide om å overta det gamle falleferdige våningshuset på kommunens eiendom ”Haugland” på Hersøya. Ideen ble presentert for administrative og politiske organer i kommunen, og en avtale ble inngått. KJFF får leie våningshuset vederlagsfritt og allmennheten får disponere huset, etter nærmere regler, når ferdigattest foreligger. Med dette som utgangspunkt søkte KJFF om midler gjennom Fylkesmannens Miljøveravdeling, og har siden 1999 fått årlige bidrag, ikke under kr 20 000,- og hittil kr 160 000,-.
Hersøya nytt 1_400x300
...... og slik er det blitt.
Dette, i tillegg til kjempeinnsats fra foreningens medlemmer, har ført til at huset i dag fremstår som nesten ferdigrenovert. Første året måtte et råttent fundament skiftes og huset ble også løftet 16 cm for å øke takhøyden. Ny, kledning, alle vinduer skiftet, nytt tilbygg, ferdig med stue og kjøkken innvendig, strøm koblet til – og nå starter arbeidet med å innrede tilbygg og loft. Til helgen drar ivrige medlemmer ut til årets første dugnad på Hersøya. Det blir gjerne et fåtall som deltar, og stort sett de samme personene. Karlsøy Jeger- og Fiskerforening oppfordrer derfor flere til å delta i dugnadene her ute. Hver tur er en flott naturopplevelse i et unikt skjærgårdsmiljø.
Huset i terrenget_400x300
Huset i naturskjønne omgivelser.
Trost_400x300
Første leieboer er allerde på plass.