Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtekter for Kirkegårdene i Karlsøy kommune

Vedtektene er gitt i medhold av

Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.

 

Godkjent av Nord-Hålogaland Bispedømmeråd 14.04.2000.

Vedtatt av Karlsøy Kirkelige Fellesråd 07.06.2000.