Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UIT varsler om flyvning av Drone over Reinøya, onsdag 8. november 2017

Universitet i Tromsø ved Vegard Negård har bedt Karlsøy kommune informere om at de vil fly med drone over Reinøya i morra 8.11.17.
Hensikten er å eksperimentere med droneflyging i reindrifta for søk etter reinsdyr og mulig jaging av reinflokker.
Flygingen vil foregå på nordøstsida og sørøstsida av Reinøya.